Ostrava, Česko

Aplikovaná a komerční elektronika

Applied and Commercial Electronics

I. stupně bakalářské
Jazyk výuky: anglickýJazyk výuky: anglický
Skupina oborů: inženýrsko-technické
Studijní systém : denní, externí
WWW stránka vysoké školy: www.vsb.cz
Privacy Policy