Ostrava, Česko

Aplikovaná fyzika materiálů

I. stupně bakalářské
Jazyk výuky: českýJazyk výuky: český
Skupina oborů: fyzikální vědy, prostředí
Studijní systém : denní, externí
WWW stránka vysoké školy: www.vsb.cz
Privacy Policy