Ostrava, Česko

Bezpečnost práce a procesů

I. stupně bakalářské
Jazyk výuky: českýJazyk výuky: český
Skupina oborů: ochrana a bezpečnost
Studijní systém : denní, externí
WWW stránka vysoké školy: www.vsb.cz
Privacy Policy