Ostrava, Česko

Aplikovaná elektronika

Applied electronics

I. stupně bakalářské
Jazyk výuky: anglickýJazyk výuky: anglický
Skupina oborů: inženýrsko-technické
Studijní systém : denní, externí
WWW stránka vysoké školy: www.vsb.cz
Privacy Policy