Praha, Česko

Akvakultura a péče o vodní ekosystémy

I. stupně bakalářské
Jazyk výuky: českýJazyk výuky: český
Years of study: 3
WWW stránka vysoké školy: www.czu.cz/
Privacy Policy