Bělostok (Białystok), Polsko

Filologie

Philology

I. stupně bakalářské
Jazyk výuky: anglickýJazyk výuky: anglický
Skupina oborů: jazyk
Studijní systém : denní
Specialities:
WWW stránka vysoké školy: uwb.edu.pl

Kontakt:

ul. Świerkowa 20 B
15-328 Białystok
tel. +48 85 745 70 00, +48 85 745 70 80
Privacy Policy