Řím, Itálie

Ošetřovatelství

Nursing

I. stupně bakalářské
Jazyk výuky: anglickýJazyk výuky: anglický
Skupina oborů: lékařství, zdravotní péče
WWW stránka vysoké školy: www.uniroma1.it
Privacy Policy