Bakalářské studijní programy

stát
město
skupina oborů 
jazyk 
druh vysoké školy - Itálie  
status vysoké školy  
Napoli, Itálie

Sociologie

Sociologia

I. stupně bakalářské
Jazyk výuky: italskýJazyk výuky: italský
Skupina oborů: sociální
WWW stránka vysoké školy: www.unina.it

Study in Poland
WSPA_220_online.png
Privacy Policy