Fisciano, Itálie

Gestione e valorizzazione delle risorse agrarie e delle aree protette

I. stupně bakalářské
Jazyk výuky: italskýJazyk výuky: italský
Skupina oborů: zemědělství, lesnictví a rybářství, veterinární
WWW stránka vysoké školy: www.unisa.it
Privacy Policy