Moskva, Rusko

Документоведение и архивоведение

I. stupně bakalářské
Jazyk výuky: ruskýJazyk výuky: ruský
Skupina oborů: novinářství a informace
WWW stránka vysoké školy: www.rsuh.ru
Privacy Policy