Voronezh, Rusko

прикладная математика и информатика

I. stupně bakalářské
Jazyk výuky: ruskýJazyk výuky: ruský
Skupina oborů: matematické a statistické
WWW stránka vysoké školy: www.vsu.ru
Privacy Policy