Voronezh, Rusko

Зарубежное регионоведение

I. stupně bakalářské
Jazyk výuky: ruskýJazyk výuky: ruský
Skupina oborů: sociální
WWW stránka vysoké školy: www.vsu.ru
Privacy Policy