Voronezh, Rusko

Экология и природопользование

I. stupně bakalářské
Jazyk výuky: ruskýJazyk výuky: ruský
Skupina oborů: fyzikální vědy, prostředí
WWW stránka vysoké školy: www.vsu.ru
Privacy Policy