Voronezh, Rusko

Менеджмент

I. stupně bakalářské
Jazyk výuky: ruskýJazyk výuky: ruský
Skupina oborů: ekonomické a administrativní
WWW stránka vysoké školy: www.vsu.ru
Privacy Policy