Irkutsk, Rusko

Журналистика

I. stupně bakalářské
Jazyk výuky: ruskýJazyk výuky: ruský
Skupina oborů: novinářství a informace
WWW stránka vysoké školy: www.isu.ru
Privacy Policy