Świecie, Polsko

Język obcy w turystyce

I. stupně bakalářské
Jazyk výuky: polskýJazyk výuky: polský
Skupina oborů: sportovní, turistické, služby
Studijní systém : denní, externí
Studium online Studium online
WWW stránka vysoké školy: ultswiecie.edu.pl
Privacy Policy