Yekaterinburg, Rusko

Автоматизация технологических процессов и производств

I. stupně bakalářské
Jazyk výuky: ruskýJazyk výuky: ruský
Skupina oborů: inženýrsko-technické
WWW stránka vysoké školy: www.ursmu.ru
Privacy Policy