Rostov-on-Don, Rusko

Инфокоммуникационные технологии и системы связи

I. stupně bakalářské
Jazyk výuky: ruskýJazyk výuky: ruský
Skupina oborů: novinářství a informace
WWW stránka vysoké školy: www.donstu.ru
Privacy Policy