Varšava, Polsko

Ekonomie

Economics

I. stupně bakalářské
Jazyk výuky: anglickýJazyk výuky: anglický
Skupina oborů: ekonomické a administrativní
Studijní systém : denní, externí
Studium online Studium online
Privacy Policy