Lodž, Polsko

Ekonomika

Ekonomia

I. stupně bakalářské
Jazyk výuky: polskýJazyk výuky: polský
Skupina oborů: ekonomické a administrativní
Studijní systém : externí
Studium online Studium online
Privacy Policy