Lodž, Polsko

Psychologie

Psychologia

I. stupně bakalářské
Jazyk výuky: polskýJazyk výuky: polský
Skupina oborů: sociální
Studijní systém : externí
Studium online Studium online
WWW stránka vysoké školy: www.puw.pl
Privacy Policy