Lodž, Polsko

Bankovnictví

Bankowość

I. stupně bakalářské
Obor: Ekonomika
Jazyk výuky: polskýJazyk výuky: polský
Skupina oborů: ekonomické a administrativní
Studijní systém : externí
Studium online Studium online
WWW stránka vysoké školy: www.puw.pl
Privacy Policy