Lodž, Polsko

Informatika

Informatyka

I. stupně inženýrské
Jazyk výuky: polskýJazyk výuky: polský
Skupina oborů: informatické
Studijní systém : externí
Studium online Studium online
WWW stránka vysoké školy: www.puw.pl
Privacy Policy