Wels, Rakousko

Bio- und Umwelttechnik

I. stupně bakalářské
Jazyk výuky: německýJazyk výuky: německý
Skupina oborů: fyzikální vědy, prostředí
Kvalifikace: BSc
Bachelor of Science in Engineering, BSc
6 Semester
180 ECTS
WWW stránka vysoké školy: www.fh-ooe.at
Privacy Policy