Przasnysz, Polsko

Budownictwo pasywne

I. stupně inženýrské
Jazyk výuky: polskýJazyk výuky: polský
Skupina oborů: inženýrsko-technické
Studijní systém : denní, externí
Studium online Studium online

Zapraszamy studentów do nauki na unikatowej w skali całego kraju studia inżynierskie o specjalności - BUDOWNICTWO PASYWNE.

Budownictwo pasywne to już nie tylko puste hasła reklamowe, to szereg bardzo zaawansowanych technologii, które są już obecne na rynku polskim i z roku na rok będą stanowiły coraz poważniejszy segment rynku. Pozwalają one w szybki, bezpieczny i ekologiczny sposób zbudować dom, który będzie przyjazny dla zamieszkujących go ludzi i otaczającego środowiska. Uzupełnienie w profesjonalny sposób zaprojektowanego budynku o pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych oraz efektywne sterowanie wszystkimi odbiornikami pozwoli na dużą autonomię i ekonomię użytkowania.

Studia prowadzone są w porozumieniu z Politechniką Warszawską. Eksperci przekażą nie tylko szczegółową wiedzę na temat projektowania i budowania domów pasywnych, lecz także zapoznają z szeregiem rozwiązań wykorzystywanych przy tych procesach, szczególnie z zastosowaniem technologii Odnawialnych Źródeł Energii oraz inteligentnego sterowania nimi. Studenci zyskają szeroką wiedzę teoretyczną z zakresu budownictwa pasywnego, a także co ważniejsze zapoznają się z praktycznymi aspektami tej problematyki oraz będzie miał możliwość uczestniczyć w licznych PROJEKTACH BADAWCZYCH. Ważnym elementem dydaktyki są również kwestie związane z umocowaniem prawnym budownictwa pasywnego oraz aspekty wynikające z Ustawy o Odnawialnych Źródłach Energi. Autorski program studiów, znakomita infrastruktura uczelni, jak również najwyższe kwalifikacje kadry dydaktycznej (wykładowcy z Politechniki Warszawskiej) są gwarancją bardzo atrakcyjnej perspektywy zawodowej która stanie przed wszystkimi absolwentami kierunku BUDOWNICTWO PASYWNE.

Studia na kierunku Budownictwo realizowane są we współpracy z Politechniką Warszawską, większość zajęć prowadzona jest przez specjalistów z PW.

WWW stránka vysoké školy: ult.edu.pl

Kontakt:

ul. Szosa Ciechanowska 6
06-300 Przasnysz
(29) 752 43 42
Privacy Policy