Čenstochová, Polsko

Inženýrské stavitelství

Inżynieria bezpieczeństwa

I. stupně inženýrské
Jazyk výuky: polskýJazyk výuky: polský
Skupina oborů: ochrana a bezpečnost
Studijní systém : denní, externí
Privacy Policy