Bělostok (Białystok), Polsko

Lesnictví

Leśnictwo

I. stupně inženýrské
Jazyk výuky: polskýJazyk výuky: polský
Skupina oborů: zemědělství, lesnictví a rybářství, veterinární
Studijní systém : denní
WWW stránka vysoké školy: pb.edu.pl
Privacy Policy