Bakalářské studijní programy

stát
město
skupina oborů 
jazyk 
status vysoké školy  
Krakov (Kraków), Polsko

Biomedicínské inženýrství

Inżynieria biomedyczna

I. stupně inženýrské
Jazyk výuky: polskýJazyk výuky: polský
Skupina oborů: inženýrsko-technické
Studijní systém : denní
WWW stránka vysoké školy: www.agh.edu.pl
Privacy Policy