Krakov (Kraków), Polsko

Aplikovaná informatika

Informatyka stosowana

I. stupně inženýrské
Jazyk výuky: polskýJazyk výuky: polský
Skupina oborů: informatické
Studijní systém : denní
WWW stránka vysoké školy: www.agh.edu.pl
Privacy Policy