Varšava, Polsko

Hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich

I. stupně inženýrské
Jazyk výuky: polskýJazyk výuky: polský
Skupina oborů: zemědělství, lesnictví a rybářství, veterinární
Studijní systém : denní, externí
WWW stránka vysoké školy: www.sggw.edu.pl
Privacy Policy