Gdaňsk, Polsko

Národní bezpečnost

Bezpieczeństwo narodowe

I. stupně bakalářské
Jazyk výuky: polskýJazyk výuky: polský
Skupina oborů: ochrana a bezpečnost
Studijní systém : denní, externí
WWW stránka vysoké školy: ug.edu.pl
Privacy Policy