Krakov (Kraków), Polsko

Matematyka komputerowa

I. stupně bakalářské
Jazyk výuky: polskýJazyk výuky: polský
Skupina oborů: matematické a statistické
Studijní systém : denní
WWW stránka vysoké školy: www.uj.edu.pl
Privacy Policy