Bakalářské studijní programy

stát
město
skupina oborů 
jazyk 
status vysoké školy  
Lublin, Polsko

Analytická chemie

Analityka chemiczna

I. stupně bakalářské
Obor: Chemie
Jazyk výuky: polskýJazyk výuky: polský
Skupina oborů: fyzikální vědy, prostředí
Studijní systém : denní
WWW stránka vysoké školy: www.umcs.pl
Privacy Policy