Lublin, Polsko

Matematyka w finansach

I. stupně bakalářské
Jazyk výuky: polskýJazyk výuky: polský
Skupina oborů: matematické a statistické
Studijní systém : denní
WWW stránka vysoké školy: www.umcs.pl
Privacy Policy