Lublin, Polsko

Mezinárodní bezpečnost

Bezpieczeństwo międzynarodowe

I. stupně bakalářské
Jazyk výuky: polskýJazyk výuky: polský
Skupina oborů: ochrana a bezpečnost
Studijní systém : denní
WWW stránka vysoké školy: www.umcs.pl
Privacy Policy