Lublin, Polsko

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

I. stupně bakalářské
Jazyk výuky: polskýJazyk výuky: polský
Skupina oborů: umělecké
Studijní systém : denní
WWW stránka vysoké školy: www.umcs.pl
Privacy Policy