Olsztyn, Polsko

Chów i hodowla zwierząt amatorskich

I. stupně inženýrské
Jazyk výuky: polskýJazyk výuky: polský
Skupina oborů: zemědělství, lesnictví a rybářství, veterinární
Studijní systém : denní
WWW stránka vysoké školy: www.uwm.edu.pl
Privacy Policy