Olsztyn, Polsko

Hodowla koni i jeździectwo

I. stupně inženýrské
Jazyk výuky: polskýJazyk výuky: polský
Skupina oborů: zemědělství, lesnictví a rybářství, veterinární
Studijní systém : externí
WWW stránka vysoké školy: www.uwm.edu.pl
Privacy Policy