Bakalářské studijní programy

stát
město
skupina oborů 
jazyk 
status vysoké školy  
Olsztyn, Polsko

Bezpečnost potravin

Bezpieczeństwo żywności

I. stupně inženýrské
Jazyk výuky: polskýJazyk výuky: polský
Skupina oborů: inženýrsko-technické
Studijní systém : denní
WWW stránka vysoké školy: www.uwm.edu.pl
Privacy Policy