Olsztyn, Polsko

Dějiny

Historia

I. stupně bakalářské
Jazyk výuky: polskýJazyk výuky: polský
Skupina oborů: humanitní
Studijní systém : denní
WWW stránka vysoké školy: www.uwm.edu.pl
Privacy Policy