Toruň, Polsko

Dějiny

Historia

I. stupně bakalářské
Jazyk výuky: polskýJazyk výuky: polský
Skupina oborů: humanitní
Studijní systém : denní
WWW stránka vysoké školy: www.umk.pl
Privacy Policy