Toruň, Polsko

Národní bezpečnost

Bezpieczeństwo narodowe

I. stupně bakalářské
Jazyk výuky: polskýJazyk výuky: polský
Skupina oborů: ochrana a bezpečnost
Studijní systém : denní
WWW stránka vysoké školy: www.umk.pl
Privacy Policy