Vratislav (Wrocław), Polsko

Národní bezpečnost

Bezpieczeństwo narodowe

I. stupně bakalářské
Jazyk výuky: polskýJazyk výuky: polský
Skupina oborů: ochrana a bezpečnost
Studijní systém : denní, externí
WWW stránka vysoké školy: uni.wroc.pl
Privacy Policy