Vratislav (Wrocław), Polsko

Biologia człowieka

I. stupně bakalářské
Jazyk výuky: polskýJazyk výuky: polský
Skupina oborů: biologické
Studijní systém : denní
WWW stránka vysoké školy: uni.wroc.pl
Privacy Policy