Voronezh, Rusko

Государственное и муниципальное управление

I. stupně bakalářské
Jazyk výuky: ruskýJazyk výuky: ruský
Skupina oborů: ekonomické a administrativní
WWW stránka vysoké školy: www.vsau.ru/
Privacy Policy