Vladivostok, Rusko

Гостиничное дело

I. stupně bakalářské
Jazyk výuky: ruskýJazyk výuky: ruský
Skupina oborů: sportovní, turistické, služby
WWW stránka vysoké školy: www.dvfu.ru
Privacy Policy