Kazan, Rusko

Антропология и этнология

I. stupně bakalářské
Jazyk výuky: ruskýJazyk výuky: ruský
Skupina oborů: humanitní
WWW stránka vysoké školy: kpfu.ru
Privacy Policy