Bakalářské studijní programy

stát
město
skupina oborů 
jazyk 
kvalifikace - Francie
druh vysoké školy - Francie  
status vysoké školy  
Toulouse, Francie

Filozofie

Philosophie

I. stupně bakalářské
Jazyk výuky: francouzskýJazyk výuky: francouzský
Skupina oborů: humanitní
Kvalifikace: licence Sciences humaines et sociales
WWW stránka vysoké školy: www.ict-toulouse.fr

Study in Poland
Privacy Policy