Rodez, Francie

Activités et techniques de communication - chargé de communication et de relation client

I. stupně bakalářské
Jazyk výuky: francouzskýJazyk výuky: francouzský
Skupina oborů: inženýrsko-technické
Kvalifikace: licence pro Sciences humaines et sociales
WWW stránka vysoké školy: www.ut-capitole.fr/
Privacy Policy