Bologna, Itálie

Scienze del territorio e dell'ambiente agro-forestale

I. stupně bakalářské
Jazyk výuky: italskýJazyk výuky: italský
Skupina oborů: zemědělství, lesnictví a rybářství, veterinární
WWW stránka vysoké školy: www.unibo.it
Privacy Policy